Guldäpplets särskilda pris till alla Sveriges lärare

I år hyllar Guldäpplets jury den samlade lärarkåren och tilldelar dem årets Särskilda pris. År 2020 har varit utmanande för hela samhället och Sveriges lärare har gjort en heroisk insats.

− Under vårterminen 2020 ställdes skolan inför extraordinära utmaningar. Vi har sett ett fantastiskt arbete i skolor för att hantera en svår och osäker situation som vi aldrig varit med om förut, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Över en natt övergick undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, till fjärr- och distans. Även i grundskolan, som har hållits öppen, har vissa inslag av fjärr- och distansundervisning funnits för de elever som varit hemma med milda symptom.

Många skolhuvudmän berättar om hur lärare har stöttat varandra i arbetet. Planeringar, tankar och idéer delades mellan lärare över hela landet för att snabbt anpassa sin undervisning med hjälp av IT.

− Uppslutningen, engagemanget och kreativiteten kring lösningar har varit stor. Tillsammans stod och står lärarna för en heroisk insats i den uppkomna situationen och den omställning som vi sett kan vi nu utvärdera och bygga vidare på efter pandemin, säger Per-Arne Andersson.