SMC presenterar sjunkande rörelseresultat

SMC med en global marknadsandel på 37 procent har publicerat sitt ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2019/2020. Försäljningen uppgick till cirka 45,4 miljarder kronor. Hela världen har haft ett antal utmaningar under året, inte minst handelskonflikten mellan USA och Kina, en kraftig förstärkning av den Japanska Yenen och den pågående Coronapandemin. Dessa faktorer har förutom krympande ekonomier medfört att orderingången har gått ned i alla geografiska områden. Resultatet av detta är att försäljningen minskade med 8,8 procent och rörelseresultatet sjönk med 18,8 procent till cirka 12,6 miljarder kronor.

Trots dessa utmaningar står SMC stabilt och är en pålitlig teknologipartner med kontinuitet i leverans och service. Resultaten visar faktiskt att ett antal industrisektorer noterade en ökning, inklusive medicinsk och elektrisk utrustning, medan halvledarmarknaden återhämtade sig efter den senaste nedgången. Branscher som livsmedel och verktygsmaskiner visade sig vara stabila. Under året konsoliderades nio försäljningsbolag in i koncernen och totalt antal anställda är 20 853.

SMC fokuserar på ett flertal åtgärder för innevarande räkenskapsår, som att påskynda etableringen av ytterligare produktionsenheter och öka försäljningsaktiviteterna. Företaget arbetar aktivt med beredskapsplaner om det skulle uppstå störningar i materialförsörjningen, för att säkerställa kontinuitet för kunderna.