Regionerna etablerar nytt system för personallån i kris

Regionerna etablerar ett nationellt system för personalresurser i kris. Socialstyrelsen har samtidigt fått ett uppdrag av regeringen att stödja regionerna med inlån av personal.

Under pandemin har vissa verksamheter i sjukvården varit hårt belastade och de anställda har arbetat under mycket ansträngda förhållanden. Personalförsörjningen är en nyckel i normala fall och i en kris som den pågående pandemin kan utmaningen bli än större.

− Regionerna och SKR har nu inrättat en nationell kontaktyta där en region snabbt kan begära nationellt stöd med personalresurser från en eller flera andra regioner. Det är ett sätt att stärka viktiga samhällsfunktioner i regionerna vid framtida kriser, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I regionernas nyetablerade system bör en region ha uttömt alla möjligheter att säkra bemanningen på egen hand. Det innebär att arbetsgivaren bland annat ska ha förstärkt bemanningen på de sätt som går att göra inom befintliga kollektivavtal, undersökt alla möjligheter som finns till inlån från vanliga samarbetspartners lokalt, regionalt och nationellt samt aktiverat krislägesavtalet

Socialstyrelsen får idag ett regeringsuppdrag att stödja regionerna med inlån av hälso- och sjukvårdspersonal. SKR menar att det är av största vikt att regeringens uppdrag till Socialstyrelsen inte motverkar det system som regionerna nu har etablerat.

− Regionerna har ett arbetsgivaransvar och kan bedöma hur behovet av personal ser ut. Socialstyrelsen kan inte ta över ansvar för personalförsörjningen från regionerna. Det finns också andra begränsningar i lag och avtal, som exempelvis hur arbetsskyldigheten ser ut. Ett inrättande av särskilda resursteam måste bygga på att regionen kan avvara personal och att personalen har accepterat uppdraget. Däremot kan myndigheterna stödja på en övergripande nivå, till exempel genom att få uppdrag att tillhandahålla utbildningar inom katastrofmedicin, säger Jeanette Hedberg.

Regionerna har under pandemin arbetat med nationell samordning bland annat av intensivvårdsplatser, transporter av covid-19-patienter och läkemedels- och materielinköp. I dessa arbeten har också samverkan skett med Socialstyrelsen och andra myndigheter.