Personal bort när skolan tvingas spara 100 miljoner

Nedlagda skolor och elevtapp. Nu ska de kommunala skolorna i Sundsvall spara drygt 100 miljoner kronor genom att göra sig av med personal. 
– Det här kommer att leda till en otrygg arbetsmiljö där sjukskrivningarna ökar, säger Tomas Ärlebrant, kommunombud för Lärarnas Riksförbund. 

Budgeten inom skolan i Sundsvall stramas åt. Över 100 miljoner kronor ska sparas till 2022, och flera tjänster kommer därmed att försvinna från kommunens skolor. 

– Det här kommer nog att bli en väldigt tuff period där många ambitiösa och duktiga lärare sjukskriver sig eller slutar för att de inte orkar längre, säger Tomas Ärlebrant, kommunombud för Lärarnas Riksförbund och lärare på Sundsvalls gymnasium.

Han varnar för att sparkraven kan komma att försämra en redan ansträngd situation.

– Det blir ett pressat läge när det inte finns en budget som räcker till. Vi har redan en tuff arbetsbelastning och när rektorerna pressas att hålla ner kostnaderna ytterligare så är det klart att det påverkar stämningen på skolorna, säger Tomas Ärlebrant, och påpekar att besparingarna har pågått under en längre tid.

Redan 2018 minskade barn- och utbildningsförvaltningen personalstyrkan med 131,7 årsarbetare. Nedskärningarna har sedan fortsatt och om två år ska Sundsvalls kommun ha sparat 300 miljoner.

Besparingar som för barn-och utbildningsnämndens del innebär en minskad budgetram på 144,4 miljoner kronor, rapporterar Sundsvalls Tidning.

– Vi har haft ett tapp på cirka 700 elever från 2017, där 500 gått till friskolorna och 200 är demografiska orsaker. Det påverkar vår ekonomi mycket och vi måste se över hur vi använder våra pengar. Eftersom vi inte längre har lika många elever behöver vi inte heller lika mycket personal, säger skoldirektören Urban Åström, till tidningen.

Hur många anställda som kommer att drabbas av nedskärningarna är ännu oklart. Men bedömningen är att inga behöriga lärare kommer att få sluta.

”När vi minskar personalen utifrån att elevunderlaget minskar och därmed våra intäkter, löser vi det via pensionavgångar och att obehöriga lärare får sluta”, skriver Urban Åström i ett mail till Skolvärlden.

Tomas Ärlebrant uppger att Lärarnas Riksförbund har haft god insyn i barn- och ungdomsförvaltningens arbete med budgeten fram till 2017.

Därefter har situationen förändrats till att lärarfacket har haft ”väldigt lite insyn”, enligt kommunombudet som inte heller utesluter att den aktuella nedskärningen kan kopplas till etableringen av friskolor.

– Sundsvall har väldigt många friskolor, samtidigt har vi gjort som många andra kommuner och lagt ner flera mindre kommunala skolor. Det har gjort att vi tappat många elever som istället har valt att gå på friskolor eftersom de är mindre än de kommunala enheter som slås ihop, säger Tomas Ärlebrant.

För att få ordning på den pressade situationen och arbetsmiljön menar han att kommunen behöver omprioritera lärarnas tid.

– Utifrån dagens läge bör man lägga mindre tid och pengar på massfortbildning och elevernas lärande bör istället vara i kommunens fokus. Lärares utbildning och erfarenhet bör få mer respekt och mer tid bör frigöras till för- och efterarbete och att hjälpa enskilda elever.