Minskade kostnader för inhyrd vårdpersonal

Under första halvåret 2020 minskade de totala kostnaderna för inhyrd vårdpersonal i regionerna. Kostnaderna för inhyrda läkare minskar medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökar.

Totalt minskade kostnaderna för inhyrd personal i regionerna med 3 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det motsvarar 70,5 miljoner kronor. Kostnaden för inhyrda läkare minskade totalt med 8 procent medan kostnaderna för sjuksköterskor ökade med 6 procent. En minskning av de totala kostnaderna för inhyrd personal har skett i 11 av 21 regioner.

– Det är positivt att kostnaderna för inhyrd personal minskar. Minskningen har flera tydliga kopplingar till covid-19, men är också resultatet av ett långsiktigt arbete för att stärka den egna bemanningen i regionerna. Det arbetet måste fortsätta, inte minst när det gäller sjuksköterskor, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Covid-19-pandemin har påverkat utfallet av inhyrd personal i regionerna. Det handlar dels om att planerad vård blivit uppskjuten, men också om att flera regioner under pandemin kunnat stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa läkarstudenter, fler undersköterskor och personal som tidigare varit inhyrd.
Minskningen av kostnaderna för inhyrda läkare beror också på bland annat extra satsningar på ST-läkare samt ökad utlandsrektyrering.

– Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal behöver fortsätta. Det är viktigt för att öka kontinuiteten och tryggheten för patienterna och för att skapa bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Initiativ för gemensam upphandling
Första halvåret 2020 var kostnaderna för inhyrd vårdpersonal 3,2 procent av de totala personalkostnaderna. Regionernas målsättning är att högst 2 procent av de totala personalkostnaderna ska gå till inhyrd personal.

Utöver att minska beroendet av inhyrd personal genomför regionerna också satsningar för att säkerställa kvaliteten i de fall personal ändå behöver hyras in, då det alltid kommer att finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera tillfälliga toppar i vården. Regionerna planerar nu för en gemensam upphandling av inhyrd personal för att tillsammans kunna få en bättre kontroll över kvalitet och kostnader.