Lokala restriktioner vid utbrott av covid-19

Det är positivt med ökade möjligheter att införa lokala restriktioner vid utbrott av covid-19. Restriktioner måste dock utformas så att de kan fungera i vardagen.

SKR är positiva till Folkhälsomyndighetens förslag om ökade möjligheter att införa lokala restriktioner vid utbrott av covid-19. Då smittspridningen och behoven av åtgärder ser olika ut över landet finns det behov av att lättare kunna införa lokala restriktioner.

De ändrade regler som Folkhälsomyndigheten föreslår innebär också att det blir möjligt att minimera en negativ påverkan på samhällsfunktioner och näringsliv i de delar av landet som har en låg smittspridning.

− Vi är positiva till Folkhälsomyndighetens förslag. För att göra bedömningar och utforma lokala restriktioner krävs ett mycket nära samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och det regionala smittskyddet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nya restriktioner påverkar invånares vardag och måste därför vara väl genomarbetade och förankrade. En god samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna är avgörande för att kunna införa och kommunicera dessa samt skapa acceptans och förståelse hos de som berörs.

Vid ökad lokal smittspridning påpekar SKR också vikten att kunna införa tillfälliga lokala besöksförbud på särskilda boenden och andra boendeformer där det finns särskilt sårbara grupper.