650 tjänstemän sparkas från Volvo Cars

Volvo Cars ledning har meddelat att ”kompetensskiftet” inom företaget innebär att 650 medarbetare sägs upp, Uppsägningarna är ett led i skiftet från mekanik till elfordon och digitaliseringen.

– Varslet är en del i vår omställning som bolag som stöttar våra långsiktiga strategier, som elektrifiering och automatisering men även annan modell för försäljning. Skiftena går snabbare än vad vi först hade tänkt oss, säger Volvo Cars HR-direktör Hnna Fager till DN.

Beskedet nu innebär att sett över hela år 2020 kommer omkring 1.300 personer – anställda och konsulter – att lämna Volvo Cars. De kompetenser Volvo nu efterfrågar är elingenjörer och dataprogrammerare. Mekaniker och specialister inom teknik som rör explosionsmotorer göre sig icke besvär.